شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت دماسنج
+ *هوالرحمن * و خدا روز ازل جهان را بر پايه ي غزلي آفريد که شاه بيتش ؛ بيتي سرخ بود ... قالبش قطعه اي بود ... قطعه , قطعه ... و رديفش به کربلا جور شده بود .. __ #چرک_نويس
عالي
+ *هوالرحمن الرحيم* از آن روز ؛ آسمان , زير چتر ماه مي گريد __ #چرک_نويس #س_شيرين_فرد
2-...
97/6/31
+ *هوالرحمن* رفتي و گويي خفگي بود که بر من آمد .. اين خفگي همان رابطه اي بود که هي کش داده شد هي کش داده شد و هي کش داده شد تا آخر تمام طولش حلقه شد دور گردنم ! ـــ + ... #چرک_نويس
2-...
97/6/31
+ *هوالرحمن* شايد ؛ دليل آنکه دعا در زير باران ، مستجاب است ... ، خدايي باشد که به ياد ِ اشک هاي نيمه شب هاي زني تنها مي گريد ... ! ــ #چرک_نويس
2-...
97/6/31
چقدر زيبا
+ بسم الله الرحمن الرحيم حتم دارم ، به نماز ظهر عاشورا سوره ي کوثري قرائت شده بود که به برکت کوچکترين سوره ، بزرگ بانويي ، شش ماهه اي را نقطه انفصال آيه ها کرد ... ! #س_شيرين_فرد
+ *هوالرحمن* و هيچ برگي بي اذن او نمي افتد و من برگ برگ براي تو غزل مي بارم ... هنوز تو ميگويي اگر خدا خواست ... ؟! خدا مدت هاست که خواسته ... ! ـــ #چرک_نويس عکس : #س_شيرين_فرد
سلام؛ عکس چه خوشگله(:
{a h=bandevmaaboud}من.تو.خدا{/a} و عليکم السلام ؛ هنر خداست ديگه :) تازه رسيده بودم خونه ، داغون داغون ، له له ، از مشغله هاي سنگين روزانه ... يهو ديدم وسط اين بارش برف اين ماشين پارک شده ، با همون داغوني رفتم دوربينو برداشتم اومدم چنان روحيه اي بهم داد ، چنان روحيه اي بهم داد ... خدايا مهربونياتو شکر :)‌
بعدی همه 9 نظر قبلی
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم(:
چه متن قشنگي خيلي خوشم اومد
+ *هوالرحمن* چه زمزمه کردي با خدا که آن روز جلوه کرد زيبا تر از زيبايي را ... بانو جان ... نمي گويم بگويي به من ... برايم بخواه ... تا ببينم زندگي زيبا تر از زيبايي را ! ـــ #چرک_نويس عکاس : حقير تقديم به پيشگاه صاحب الزمان ( عج ) ، گروه هنري حنانه ...
+ *هوالرحمن* قصه ي شهرزاد قصه گو جز قصه ي عشق نبود که هزار و يک شب به طول انجاميد ... ـــــ #چرک_نويس
قطره اشکي دواي درد من بود ،،، اين زمان آن اشک هم پايان گرفته
بسي زيبا
{a h=ravandi}‍‍‍‍ راوندي {/a} :(@};-
+ *هوالرحمن الرحيم* و دختر ها صاحب زيبا ترين نام هايند ... مثلا همين غزل ... ! چه حرف ها دارد پدري که شاعرانه ي زندگي اش را غزل نام مي نهد تا عاشقانه هايش رديف شود ... ـــ #چرک_نويس
منو ميگه: دي
{a h=khckdk}غزل صداقت{/a} :دي
+ هوالرحمن الرحيم چشم هامان دو راه جدا که بين النهريني تا لب هاي عطشان ، تا ذکر ياحسين (‌عليه السلام ) روان شوند ! #س_شيرين_فرد
+ هو الرحمن قيامت به يکباره است ، راست مي گويند هيچ کس از آن خبر ندارد جز رقيه ... ! ـــ +‌تشت روي دست مي آيد ... #س_شيرين_فرد
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top