شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ از سخت ترين تجربه هام ، عکاسي خبري بود . اينکه خيلي چيز ها رو ببيني و تنها واکنشي که بتوني انجام بدي زدن شاتر باشه ... عکاسي خبري وقايعي مثل اتوبوس دانشگاه خيلي خيلي سخت تر ... اونقدري سخت تر که با هر صحنه ، جون بدي ... و در نهايت نتوني عکس بگيري و هي زير آوار بگردي و اشک بريزي ...
DARYAEI
:'(
خيلي دردناکه...خدا صبر به خانواده هاشون بده:(
وستا
:'(
مبارز..
خيلي سخته:(
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top