سفارش تبلیغ
صبا
دانش، زندگی و درمان است . [امام علی علیه السلام]

فشار قلب ؟! فشار قبر ... ؟!

ارسال‌کننده : * گـــل نرگس * در : 96/9/19 8:58 عصر

هوالرحمن

 

 

فشار قبر ؟!

یا فشار قلب ... ؟!

کدام ترسناک تر است ؟! 

کدام سهمگین تر و هولناک تر است ... ؟!

آرام بگویم ...

کدام درد ناک تر است ... 

گویی فشار قلب همان فشار قبری است که تجسم زمینی یافته ...

همان ترس توام با اضطراب ...

همان غم توام با مرگ ... 

گوییا همان فشاری که نبی و راهبر یک دین و راه و رسم بخاطرش خدا را فریاد می زند که " اعوذ بک ...  " ... همین است ...

همان فشاری که تجلی تمام بندگی را به ترس می دارد ...

کوه مهربانی را ...

کوه صبر را ...

آرام می گوید ، خدایا تاب ندارم ...

خدایا گر تو نباشی دل من تاب ندارد ، دل من طاقت ندارد .. دل من ... 

گوییا همان فشاری که نماز وحشت دارد همین است ...

گویا این لحدی که شبی از شدت فشار ، سر به آن می زنیم ، همین قفسه ی سینه ای است که هر دقیقه قلبی نود بار خودش را به آن می کوبد .. به طول یک عمر و درازای یک زندگی ... 

فشار قبر یک شب است لکن فشار قلب ، یک شب ، یک شب ... 

یک شب یک شب است که جای التماست بر زمین خون می شود ... 

یک شب یک شب است که قلب در فشار است

یک شب یک شب است که ..

یک شب یک شب هایی به وسعت یک عمر ...

عمری که تمامی ندارد

عمری که  .... 

یک شب یک شب است طلب مرگ هایت ...

طلب رهایی از درد هایت

لکن 

یک شب است ، تنها ...

که پیروز می شود ...

و گوییا پیروز همیشگی این جدال درونی من ، فشار قبر است ...

ــــ

+ بهم حق انتخاب بدین ، میگم فشار قبر رو میخوام تا این درد همیشگی لعنتی .. !

+ خداوند انسان رو موجودی مختار آفریده ... ؟! مگه این نیست ؟! پس دو حالت بیشتر نداره ! یا می تونم انتخاب کنم فشار قبر رو یا غرق در جبری اجباری و در توهم اختیارم !!!

#س_شیرین_فرد
کلمات کلیدی :

ابزار وبمستر