شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] روزي که قرار بود رنگ و جنس کابينت ها رو انتخاب کنم ، سريع گفتم اين اکليليه ! دو نفر کابينت کار و برادر و پدرم اصرار داشتند که اکليل هاش معلوم نميشه فرقي با ساده نداره اما من حرفم يکي بود امروز وقتي داشتم اثاث ميشستم توي سينک ، سرمو هراز چند گاهي براي خستگي در کردن مياوردم بالا و با تغيير زاويه ديدم ، تاش هاي نور باعث ميشدن کابينت برق بزنه و من لبخند :) حال خوب خودمو وسط ِ کار کردنا ساختم بهانه براي لبخند هام از پافشاريم خوشحالم اين دونه سفيدارم که ميبينيد اکليله ..
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top