شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ [تلگرام] نشستم يه گوشه ، دقيقترش زانو هام رو تو شکمم جمع کردم ، سرمو تکيه دادم به در بالکن و نشستم کنارش ، رفت و آمد ماشين هارو نگاه ميکنم . بازي بچه ها با برف هاي با قي مونده رو ... هندزفريم تو گوشمه ، هد بندمو کشيدم رو هندزفريام تا محکم تر توي گوشم فرو برن ... ولوم گوشيمو زياد مي کنم ، ارور ميده ؛ this maybe hurt your hears ... اشکامو پاک مي کنم ؛ تو چي ميدوني از اينکه چي داره به من مي گذره ؟! زيادش مي کنم . زياد ِ زياد .... توي تمام آلبوم آهنگام اين يکي يه جور ِ خاصه ... نمياد بگه فلاني دردش از تو بيشتره ، نميگه نيمه پر ليوانو ببين ، داد نميزنه دوست دارم اين زندگي کوفتيو ! نميگه از دردت خجالت بکش ، پنهانش کن .... نميگه همه درد دارن ... مياد ، سرمو ميذاره رو پاهاش ، دستشو ميکنه لاي موهام ، نوازشم ميکنه و آرووم آرووم برام حرف ميزنه ... با هر کلمه اش ميبارم ، ميبارم و ميبارم شديد تر از قبل ... مياد مثل ِ محبت مادري دستشو ميکنه لاي موهام و بعد سرمو تو بغلش مي گيره و ميذاره آرووم آرووم تو بغلش بميرم ...
چي شده ؟ چرا انقدر غمگيني ؟ :(
{a h=mamanenini}سايه سادات ?{/a} زندگي همه يه روي سياه داره ، اين روي سياه اين روزا داره منو تو خودش غرق ميکنه
{a h=rosesorati} گل نرگس {/a} اميدوارم هر چه زودتر خورشيد زندگيت طلوع کنه و سياهيا روشن بشه
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top