كل عناوين نوشته هاي * گـــل نرگس *

* گـــل نرگس *
[ شناسنامه ]
گياه روان پزشکي ...... پنج شنبه 98/10/26
هيچي ديگه ...... چهارشنبه 98/10/11
درد ...... چهارشنبه 98/10/11
سهمگين است ، سهمگين و سهمگين ...... جمعه 98/10/6
فايزه ي من ...... دوشنبه 98/9/4
زخمي عميق و ناگهان داري ... ! ...... شنبه 98/8/18
مي خواهم بپرم ... ...... دوشنبه 98/8/13
تايپ کردن را دوست دارم ...... پنج شنبه 98/8/9
و ساجده اي متولد شد ...... پنج شنبه 98/8/9
روشي براي زندگي ...... جمعه 98/7/19
پدر ها فرشته اند ...... شنبه 98/6/23
کار هاي مردانه ...... شنبه 98/6/23
ايستاديم ...... چهارشنبه 98/6/20
درد و درد و درد ...... سه شنبه 98/6/19
تناقض ...... چهارشنبه 98/5/30
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست آرشيو شده ها